برنامه‌ی هیلبرت

برابر انگلیک (انگلیسی): Hilbert's program