Gerhard Gentzen, گرهارد گنتزن

گرهارد گنتزن

(1909 – 1945)
گرهارد گنتزن

ایده

گرهارد کارل اریک گنتزن (۲۴ نوامبر ۱۹۰۹ - ۴ اوت ۱۹۴۵) انگارش‌دان و گویایی‌دان آلمانی بود. او نقش عمده‌ای در بنیان‌های انگارش، نگره‌ی استوانش، به ویژه در برداشت سرشتی و حساب دنباله داشته است. او پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ برای محرومیت از غذا پس از دستگیری در پراگ درگذشت.