آشنایی با Gerhard Gentzen آشنایی با گرهارد گنتزن

گرهارد گنتزن

(1909 – 1945)
برابر انگلیک (انگلیسی): Gerhard Gentzen

مانه

گرهارد کارل اریک گنتزن (۲۴ نوامبر ۱۹۰۹ - ۴ اوت ۱۹۴۵) مزداهیدان و گویاییدان آلمانی بود. او نخش فریستی در بنیادهای مزداهی، نگره‌ی آوین، به ویژه در فروهازش زاستاری و افماریک دنباله داشته است. او پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ برای محرومیت از غذا پس از دستگیری در پراگ درگذشت.