آشنایی با Stanisław Jaśkowski آشنایی با استانیسلاو یاکوفسکی

استانیسلاو یاکوفسکی

(1906 – 1965)
برابر انگلیک (انگلیسی): Stanisław Jaśkowski