آشنایی با Ernst Schröder آشنایی با ارنست شرودر

ارنست شرودر

(1841 – 1902)
برابر انگلیک (انگلیسی): Ernst Schröder

انبازی‌ها:

Vorlesungen über die Algebra der LogikVorlesungen über die Algebra der Logik
1890
داتار
ارنست شرودر