Relevance logics, Relevant logics, منطق‌های ربط, گویایی های پیوند, گویایی‌های پیوند

تاریخچه و فرگشت

گویایی‌های پیوند

گویایی‌های پیوند

ایده

راژمان‌های گویایی پیوند، راژمان‌های گویایی ناکلاسیک هستند که برای دوری جستن از پارادکس‌های درتاهش مادی و درتاهش سخت‌گیر پدید آمده‌اند.