Bertrand Russell, برتراند راسل

برتراند راسل

(1872 – 1970)
برتراند راسل

ایده

در این بخش واژه‌های بیگانه به کار رفته است.

برتراند آرثر ویلیام راسل، فیلسوف، ریاضی دان، منطق دان، ادیب و فعال اجتماعی بریتانیایی، در ۱۸ می ۱۸۷۲ در ولز بریتانیا زاده شد، در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر بزرگ خود پرورش یافت، از سن هفت سالگی به شکلی گسترده به مطالعه تاریخ و ادبیات پرداخت و در سن یازده سالگی با هندسه اقلیدسی آشنا شد. ریاضیات و علوم انسانی مبنای گسترش بعدی اندیشه ی او را پدید آورد. وی در زندگی طولانی خود در حوزه های مختلف فلسفه (منطق فلسفی، متافیزیک، شناخت شناسی، اخلاق و فلسفه دین) فعالیت کرد و دستاوردهای بسیاری از خود به جای گذاشت. راسل به همراه جی ای مور بنیانگذار فلسفه تحلیلی در انگلستان است. روش تحلیلی راسل مراحل گوناگونی را در زندگی فلسفی او رقم زد به گونه ای که بوخنسکی معتقد است راسل هرگز نتوانست نظامی فلسفی برپا کند و مواضع فکری او پیوسته در حال تحول بود و براود نیز راسل را متهم کرده است که هر چند سال یک نظام فلسفی تازه علم کرده است. با وجود این کاپلستون بر این باور است که فلسفه کلی راسل ارائه دهنده سیر استکمالی تجربه‌گرایی بریتانیایی است. راسل از معدود فلاسفه­‌ای است که آثارش به شکل وسیع توسط عموم مردم مطالعه می شود.


انبازی‌ها:

On DenotingOn Denoting
نگارنده
برتراند راسل
Russell's Correspondence with FregeRussell's Correspondence with Frege
1901
نگارنده
برتراند راسل
Principia MathematicaPrincipia Mathematica
1910
نگارنده
آلفرد نورث وایتهد
نگارنده
برتراند راسل